22w422w4

PL

TWIG STUDIO to mała pracownia założona przez Grzegorza Rozwadowskiego. Naszym celem jest projektowanie wysokiej jakości produktów, zadowalających naszych klientów (producentów, klientów indywidualnych) ale przede wszystkim, dających radość odbiorcom owych produktów. Sporą część naszego czasu i energii przeznaczamy na tworzenie autorskich projektów. Eksperymentujemy z nowymi technologiami i materiałami. Bawimy się formą i funkcją. Owoce naszych eksperymentów to zwykle koncepty, obiekty unikatowe lub krótkie serie. Czasem powstają z chęci uczynienia świata trochę lepszym (jak pojazd Rail Whale), czasem mają po prostu cieszyć (jak zabawki serii ROBO). Nie chcemy się ograniczać (specjalizować w wąskiej dziedzinie projektowania) dlatego chętnie podejmujemy współpracę z architektami wnętrz, agencjami reklamowymi czy producentami gier komputerowych.

ENG

TWIG is a small Design Studio founded by Grzegorz Rozwadowski. Our goal is to design high-standard products, which will not only satisfy our customers (producers, individual clients) but also give them the so called joy-of-use. We spend a large amount of time and energy on carrying out our own projects. We experiment with new materials and technology and play with form and function. Usually, the effects of those experiments are concepts, unique objects or short series. Sometimes we create things because we would like to somehow make the World to work better (Rail Whale wehicle), sometimes we produce things just for fun (ROBO Art Toys). As designers, we do not want to limit ourselves only to a small area of designing, this is why we are more than happy to work with interior designers, commercial agencies and computer game producers.

[unex_ce_button id="content_hy7x9wxbg" button_text_color="#000000" button_font="bold" button_font_size="13px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#ffffff" button_padding="12px 40px 12px 40px" button_border_width="2px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="http://www.twigstudio.pl/showcase/" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="1" in_column=""]WSZYSTKIE PROJEKTY / ALL PROJECTS[/ce_button]
22w322w3

PL

GRZEGORZ ROZWADOWSKI
Projektant wzornictwa. Studia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego. Dyplom w Pracowni Projektowania Środków Transportu. Od momentu ukończenia studiów wykładowca 
w pracowni Technik Prezentacyjnych. Interesuje się nie tylko projektowaniem pojazdów. Lubi po prostu dobrze zaprojektowane rzeczy. Obszar jego zainteresowań stale się poszerza, projektuje przedmioty codziennego użytku, elementy wyposażenia wnętrz, a nawet gry komputerowe.

ENG

GRZEGORZ ROZWADOWSKI
Industrial designer. Wrocław Academy of Art and Design graduate, Interior Architecture and Design Department. Degree in Studio of Means of Transport Design. Works as a lecturer in Studio of Presentational Techniques, since graduation. Likes simply well designed products. The area of his interests is still developing, designs everyday use objects, interior furnishings elements and even computer games.

ZB25ZB25

PL

PATRYK KNAPCZYK
Projektant Wzornictwa. Studia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Dyplom w Pracowni Projektowania Produktu. Od momentu ukończenia studiów wykładowca w Pracowni Projektowania Wstępnego oraz Pracowni Komputerowego Wspomagania Projektowania. Projektuje zarówno produkty wielkonakładowe jak i obiekty unikatowe. Poszukuje niekonwencjonalnych rozwiązań. Chętnie projektuje obiekty zgrupowane wokół problematyki mierzenia czasu. Są nimi nie tylko autorskie zegarki naręczne ale również unikatowe zegary wodne.

ENG

PATRYK KNAPCZYK
Industrial Designer. Graduated from the Interior Architecture and Design Department at Wrocław Academy of Art with the diploma in the Studio of Product Design. Since then works as a lecturer in the Basic and Computer Aided Design Studios. Designing industrial products as well as unique objects, always looking for unconventional solutions. Personally focused on design dedicated to the problem of measuring time. The creative results of this work are not only original wrist watches but also unique water clocks.