ZB8naglowek2ZB8naglowek2

B2
ZEGAREK NARĘCZNY / WRISTWATCH

PL

Mechaniczny zegarek naręczny B2

B2 to mechaniczny zegarek naręczny o średnicy 45 mm i wysokości 12 mm. Zarówno koperta jak i tarcza są osadzone w kolorystyce charakterystycznej dla technologii Stealth. Cechuje go prosty konkretny kształt. Charakterystycznym elementem jest unikalna masywna koronka, nawiązująca do wysokościomierzy lotniczych. Koronka została dodatkowo zabezpieczona przed samowolnym przekręceniem. Ciemnoszara tarzca została wyposażona w nakładane indeksy pokryte farbą luminescencyjną zapewniająca łatwość i dokładność odczytu godziny w każdych warunkach. Główną inspiracją dla tego projektu był bombowiec strategiczny Northrop B2 Spirit.  Szczególnie forma i funkcja instrumentów pokładowych.

ENG

Mechanical Wristwatch B2

B2 is a mechanical wristwatch with a diameter of 45 mm and height of 12mm. Case and dial use colors characteristic for Stealth technology. It is characterized by simple and concrete shape. A characteristic feature is the unique massive crown, reffering to the aircraft altimeters. Crown is additionally secured by locking pin preventing from accidentally turning. Dark gray dial is equipped with indexes covered with luminescent paint that provides accuracy of reading time in all conditions. Main inspiration for this project was a strategic bomber Northrop B2 Spirit. In particular form and function of onboard instruments.

ZB22ZB22
ZB23ZB23
ZB13ZB13
ZB11ZB11
[unex_ce_button id="content_p07zt69ev" button_text_color="#000000" button_font="bold" button_font_size="13px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#ffffff" button_padding="12px 40px 12px 40px" button_border_width="2px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="http://www.twigstudio.pl/showcase/" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="1" in_column=""]WSZYSTKIE PROJEKTY / ALL PROJECTS[/ce_button]