K14K14

KOLEKTYF
TOTEM INFORMACYJNY / INFO TOTEM

PL

Projekt Totemu informacyjnego dla firmy KOLEKTYF.

Projekt wzorniczy oraz ergonomiczny obejmował analizę istniejących rozwiązań totemów informacyjnych, propozycje rozwiązań formalnych poprawiających walory estetyczne końcowego produktu oraz jego użytkowanie (montaż, możliwość łatwej modyfikacji komunikatów, trwałość, ekonomia produkcji).

Zadanie realizowane w ramach projektu pt.: „Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII: Regionalne kadry gospodarki, działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania: 8.2.1: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego od 2012 roku do 2014 roku, którego celem ogólnym jest transfer wiedzy i innowacji między sferą nauki a mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

K1K1
K2K2
K16K16
K7K7
K14K14
[unex_ce_button id="content_fkwp91t4h" button_text_color="#000000" button_font="bold" button_font_size="13px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#ffffff" button_padding="12px 40px 12px 40px" button_border_width="2px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="http://www.twigstudio.pl/showcase/" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="1" in_column=""]WSZYSTKIE PROJEKTY / ALL PROJECTS[/ce_button]