N10N10

NOEL
ZBIORNIK BUFOROWY / BUFFER TANK

PL

Projekt obudowy zbiornika buforowego dla Firmy NOEL. Projekt wzorniczy. Celem projektu było zaprojektowanie obudowy wysoce wyspecjalizowanego urządzenia, charakteryzującego się wysokim poziomem technologicznym, która podkreślałaby specyfikę urządzenia. Rozstrzygane problemy dotyczyły estetyki końcowego produktu, ale również ergonomii użytkowania, doboru technologii wytwarzania odpowiadającej możliwościom realizacyjnym zakładu oraz metod składania czy transportowania zbiornika.

Zadanie realizowane w ramach projektu pt.: „Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII: Regionalne kadry gospodarki, działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania: 8.2.1: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego od 2012 roku do 2014 roku, którego celem ogólnym jest transfer wiedzy i innowacji między sferą nauki a mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
Wrocław, 2014

N8N8
N6N6
N1N1
[unex_ce_button id="content_vyp2c2yn7" button_text_color="#000000" button_font="bold" button_font_size="13px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#ffffff" button_padding="12px 40px 12px 40px" button_border_width="2px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="http://www.twigstudio.pl/showcase/" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="1" in_column=""]WSZYSTKIE PROJEKTY / ALL PROJECTS[/ce_button]