R nR n

RAIL WHALE
POJAZD KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ / PUBLIC TRANSPORTATION VEHICLE

PL

Piętrowy RailWhale jest nowego rodzaju pojazdem komunikacji miejskiej. Stworzony dla infrastruktury typu SKM (Szybka Kolej Miejska) umożliwia komfortowe i szybkie dotarcie do najważniejszych punktów dużych aglomeracji. Wieloryb nie jest jednak zwykłym miejskim pociągiem. Mimo stosunkowo niewielkich gabarytów proponuje on pasażerom ponad 110 pełnowymiarowych miejsc siedzących. Długością zbliżony do przeciętnego tramwaju, z powodzeniem może spełniać jego funkcje, poruszając się w starej infrastrukturze tramwajowej, w miastach które dopiero planują budowę infrastruktury typu SKM.
Napędzany hybrydowym układem silników elektrycznych i głównego silnika spalinowego lub silnika na sprężone powietrze. Używany w infrastrukturze tramwajowej może pobierać energię elektryczną z trakcji, jest bowiem wyposażony w pantografy.

ENG

Double-decker RailWhale is a new kind of public transportation vehicle. Created for FastUrban Railway infrastructure, enablescomfortable and quick arrival to the most important places in substantial agglomerations. However, Whale is not just a usual urbantrain. Despite relatively little measurements, it offers its passengers morethan 110 full-size seats. Not only its length is comparable to an average tram,Whale fulfills its functions without any problems. He finds no difficultieswith using the old tram infrastructure in the cities, which are only planningto build the Fast Urban Railway. Poweredby hybrid electric engines system and main I.C. Engine or compressed airengine. Used in tram infrastructure it is able to take the electric energy fromtraction, since it is equipped with pantographs.

R3R3
R4R4
R5R5
R8R8
R6R6
R2R2
[unex_ce_button id="content_57qj92y3g" button_text_color="#000000" button_font="bold" button_font_size="13px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#ffffff" button_padding="12px 40px 12px 40px" button_border_width="2px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="http://www.twigstudio.pl/showcase/" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="1" in_column=""]WSZYSTKIE PROJEKTY / ALL PROJECTS[/ce_button]